Bedrijfsinformatie

 

Materieel  Inspectie Nederland is een jong en dynamisch bedrijf dat sinds 2006 diensten verleent op het gebied van inspectie en keuringen van arbeidsmiddelen in overeenstemming met de Arbeidsomstandighedenwet.

 

De eigenaar van het arbeidsmiddel is verplicht om het arbeidsmiddel in goede c.q. veilige staat te houden. Het arbeidsmiddel dient tenminste één keer per jaar door een deskundig persoon geïnspecteerd te worden. Het inspectierapport dient als bewijsstuk te worden bewaard.

 

Materieel  Inspectie Nederland verzorgt onafhankelijke en objectieve inspecties c.q. keuringen.